Regulamin gry

Regulamin gry miejskiej „POZGRANIANKI” 2012

 

I Organizatorzy

1. Organizatorem gry jest Kolektyw Aleje Bibianny.

2. Gra odbywa się w ramach 5 Międzynarodowego Festiwalu No Women No Art, organizowanego przez  Stowarzyszenie No Women No Art.

 

II Cel

1. Celem Gry jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom historii i współczesności kobiet tworzących i żyjących w Poznaniu oraz ukazanie związków, jakie zachodzą między kobiecością a przestrzenią miejską.

 

III Zasady

1. Gra odbędzie się w sobotę 06 października 2012 (sobota) w Poznaniu.

2. Zadaniem uczestników i uczestniczek Gry jest dotarcie w czasie jej trwania do jak największej ilości punktów oraz rozwiązanie związanych z nimi zadań.

3. Po trasie gry uczestnicy poruszają się pieszo.

4. Dozwolone jest korzystanie z planów miasta oraz własnych pomocy naukowych (książki, notatki itp.).

5. Każda grupa otrzymuje na starcie 3 żetony, które mogą w trakcie gry wykorzystać jako „koła ratunkowe” – wymieniając żeton na podpowiedź ze strony organizatorów.

 

IV Przebieg gry

12. 00 – rozpoczęcie – Fontanna Higiei na Placu Wolności

12:15 – start Gry

do 15:00 – poruszanie się po punktach

15:30 – zakończenie, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

 

V Uczestnicy

1. Uczestnicy biorą udział w Grze w zespołach 3-5 osobowych. Po uzgodnieniu z organizatorami istnieje możliwość zmiany liczby osób w zespole.

2. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze.

4. Członkom i członkiniom zespołu nie wolno rozdzielać się w czasie Gry.

5. Nikt nie może dołączyć do zespołu w trakcie Gry bez wyraźnej zgody organizatorów. Jeżeli w trakcie Gry zmieni się ilość osób w zespole należy niezwłocznie poinformować organizatorów.

 

VI Punkty

1. Punkty zlokalizowane są w Śródmieściu i na Starym Mieście, w miejscach związanych z biografiami poznańskich kobiet.

2. Połowa punktów jest zlokalizowana na dworze, druga połowa wewnątrz budynków (instytucji, klubów, muzeów).

3. Większość punktów ma formę zalaminowanych kartek formatu A4. Umieszczona jest na nich nazwa oraz logo Gry, nazwa i adres punktu, opis miejsca, krótka biografia bohaterki, zadanie do wykonania lub pytanie, wskazówki dotyczące lokalizacji następnego punktu.

4. Zadaniem zespołu na punkcie jest rozwiązanie zadania lub odpowiedzenie na zadane pytanie i ustalenie, gdzie znajduje się kolejny punkt.

5. Lokalizację części (większości) punktów zespoły otrzymują na starcie gry na specjalnej mapce.

6. Punkty można zaliczać w dowolnej kolejności.

7. Wskazówki dotyczące lokalizacji niektórych punktów są zaszyfrowane (np. zdjęcie, rebus).

8. W pobliżu każdego punktu znajduje się wolontariusz(ka). Jeżeli zespół ma problemy z ustaleniem kolejnego punktu lub z rozwiązaniem zadania, może poprosić o podpowiedź wolontariusza. Do tego celu służą 3 żetony, które każda grupa otrzymuje na starcie i może je wymieniać w trakcie gry na podpowiedzi. Jedna podpowiedź warta jest jeden żeton.

 

VII Wyłanianie zwycięzców

1. Wygrywa ekipa, która zdobędzie największą ilość punktów.

2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca, ale dla wszystkich uczestników przygotujemy upominki.

3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Gry. Wyniki zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Gry.

 

VIII Punktacja

1. Za każde zadanie uczestnicy mogą otrzymać 3 punkty.

2. Ekipy zdobywają punkty za:

– dotarcie na punkt (1 punkt)

– poprawne rozwiązanie zadania lub odpowiedź na pytanie (2 punkty).

 

IX Zgłoszenia i opłaty

1. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.09.2012 roku na adres mejlowy: kolektywbibianny@gmail.com

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę zespołu2) numer telefonu kontaktowego 3) adres e-mail4)imiona i nazwiska osób tworzących zespół (od trzech do pięciu)

3. Zgłoszenie jest ważne po uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 15 zł od zespołu. Opłaty dokonuje się przed samym rozpoczęciem gry 06.10.2012 roku.

3. Opłata obejmuje udział w grze.

4. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze oraz uczestnik wyraża zgodę na:

– wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

– przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997, Dz.U. Nr 133 poz. 883).

– opublikowanie na stronie internetowej i w mediach wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody.

 

X Bezpieczeństwo

1. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim – prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia.

XI Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej organizatorek: (https://kolektywbibianny.wordpress.com/regulamin-gry/)

2. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub ekipę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź niszczenia wskazówek organizatorzy mają prawo wykluczenia zespołu z Gry, w dowolnym jej momencie.

3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatorów.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Reklamy
%d blogerów lubi to: