Tag Archives: Ludwika z Hohenzollerów Radziwiłłowa

Ludwika Radziwiłłowa i jej szkoła

Każdy poznaniak zna jedno z najstarszych w stolicy Wielkopolski liceum – Dąbrówkę. Patronka szkoły jednoznacznie kojarzy się z czasami Piastów, a więc z pierwszym, jakże doniośle zapisanym w świadomości Polaków, okresem funkcjonowania naszego państwa. Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę, że początkowo placówka ta nosiła nazwę Louisenschule i nigdy by nie powstała, gdyby nie wpływ jej pierwszej protektorki – księżnej Ludwiki Radziwiłłowej, żony namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego.

W Prusach Południowych słabo rozwijało się szkolnictwo żeńskie, co tłumaczy się przede wszystkim konserwatyzmem w zapatrywaniu polityków pruskich odnośnie do kwestii wychowania kobiet, a także brakiem pieniędzy w rządzie pruskim. Polacy, mając świeżo w pamięci tradycję Komisji Edukacyjnej, kładli duży nacisk na to, by dostęp do edukacji miały również dziewczynki. Izba Edukacyjna Wielkiego Księstwa Warszawskiego na posiedzeniu z dnia 7 stycznia 1812 r. poruszyła ten problem i Rada Dozorcza złożona z najbardziej światłych kobiecych umysłów tamtej epoki (w tym gronie znajdowały się m.in. ks. Izabela Czartotyska, Maria Wirtemberska i Teresa Łubieńska) ułożyła regulamin dla szkół i pensji, który został uznany za obowiązujący dla wszystkich szkół żeńskich.

Szybko na terenie całego kraju zaczęły powstawać placówki edukacyjne przeznaczone dla dziewcząt, a w Poznaniu pierwsza taka szkoła została założona już w marcu 1813 r. przez Jana Samuela Kaulfussa, późniejszego dyrektora gimnazjum poznańskiego. Niestety nie udało się Kaulfussowi uzyskać pożyczki państwowej i jego szkoła upadła. Zapotrzebowanie na tego typu placówkę nadal istniało i w 1829 r. wpłynęła doi władz Księstwa petycja rodziców o utworzenie wyższej szkoły dla dziewcząt. Udało się uzyskać zgodna inicjatywę prywatną i dzięki zbiórce pieniędzy (zebrano 500 talarów) szkoła została otwarta 13 stycznia 1830 r.

Jednakże placówka nie mogła by funkcjonować, gdyby nie protektorka Zakładu, księżna Ludwika. To ona wyjednała u króla zarówno doraźną pomoc finansową, jak i darowiznę w postaci majątku poklasztornego, co zapewniło szkole funkcjonowanie przez długie lata. Zasługi Ludwiki będzie mógł odczuć na własnej skórze każdy uczestnik wycieczki 6 października, kiedy to w Pałacu Górków (dawnej siedzibie szkoły) weźmie udział w jednej z lekcji, na jaką dawniej uczęszczały wszystkie poznańskie uczennice. Jeśli jesteście ciekawi, co znajdowało się w standardzie żeńskiego nauczania na początku XIX w. – zachęcamy do wzięcia udziału w naszej grze.

Reklamy
Otagowane , ,
Reklamy